2022
Årsrapport

Leder

Et godt fundament for videre utvikling

2022 endte med et godt resultatregnskap for Miliarium Bolig, og i løpet av året tok vi viktige og verdiskapende steg i flere av våre prosjekter, eksempelvis Husebyplatået, Montebello Terrasse, Kristianborg, Storaneset og Fløylia. 2022 var likevel et utfordrende år på flere måter. Pandemien ble avløst av krigen i Ukraina som medførte ny usikkerhet og negativ påvirkning på forsyningskjeder. Kunstig lav rente bidro til vedvarende høy inflasjon som igjen medførte store renteøkninger gjennom 2022. Boligsalget i vårt investeringsunivers ble svekket sammenlignet med forventningene ved inngangen til året, og vi valgte å utsette enkelte salgs- og byggestarter. Vi solgte oss ut av to utviklingsprosjekter i løpet av 2022. Solide gevinster og tilbakebetaling av innskutt kapital fra disse salgene styrker både resultatregnskapet for 2022 og den kortsiktige likviditetstilgangen. Vi har reserver i bakhånd til gode muligheter som vi forventer at vil dukke opp i 2023.
Les mer
Peder Stavnes Karlsen 2015
Nøkkeltall
MORSELSKAP
Resultat (MNOK) 2022 2021 2020
Driftsinntekter - - -
Driftskostnader -12,3 -22,2 -6.2
Driftsresultat -12,3 -22,2 -6,2
Finansposter 38,3 48,8 46,3
Skattekostnader 1,8 4,4 2,0
Årsresultat 27,8 31,0 42,2
Balanse (MNOK) 2022 2021 2020
Eiendeler 685,2 691,3 614,6
Gjeld 80,7 114,6 112,2
Egenkapital 604,5 576,7 502,4
Egenkapitalandel 88,2% 83,4% 81,7%
Verdijustert egenkapital 996,7 954,3 833,7
KONSERN
Resultat (MNOK) 2022 2021 2020
Driftsinntekter 11,2 37,2 61,0
Driftskostnader -31,0 -65,2 -71,8
Driftsresultat -19,8 -28,0 -10,8
Finansposter 69,7 28,6 38,3
Skattekostnader 3,1 3,9 -5,7
Årsresultat 53,0 4,5 21,7
Balanse (MNOK) 2022 2021 2020
Eiendeler 858,4 861,3 809,1
Gjeld 261,1 308,0 295,5
Egenkapital 597,2 553,3 513,6
Egenkapitalandel 69,6% 64,2% 63,5%
 • Om Miliarium Bolig

  Gode hjem og nabolag
  Vår forretningsidé er å skape gode hjem og nabolag. Dette jobber vi med hver dag og i alle ledd av vår prosjektutvikling; fra akkvisisjon av tomter til overlevering av nye hjem til våre boligkjøpere. Vi er opptatte av god arkitektur og materialitet, samt å tilføre markedstilpassete kvaliteter til alle prosjektene våre. Hver eneste tomt er i en viss grad unik, og boligkjøpere har ulike preferanser og levemåter. Hvert eneste prosjekt fortjener derfor en lokal steds- og markedstilpasset konseptutvikling, som danner et godt grunnlag for at vi skal kunne skape gode hjem og nabolag.
 • Om Miliarium Bolig

  Team Miliarium Bolig
  DSCF9102 2
 • Om Miliarium Bolig

  Ledergruppen
  Peder Stavnes Karlsen 2015
  PEDER STAVNES KARLSEN
  Adm. direktør
  Haanes Martin
  MARTIN HØEG HAANES
  Viseadm. direktør
  Schaug Pettersen Marit
  MARIT SCHAUG-PETTERSEN
  Økonomisjef
  Eileen Vammervold Dreyer 2015 small
  EILEEN V. DREYER
  Salgs- og markedsdirektør
  Dalevoll Mats web
  MATS DALEVOLL
  Investeringssjef
 • Om Miliarium Bolig

  Styret
  Miliarium kontaktpersoner roger adolfssen
  ROGER ADOLFSEN
  Styrets leder
  Kristian Adolfsen 2015
  KRISTIAN A. ADOLFSEN
  Styremedlem
  Peder Stavnes Karlsen 2015
  PEDER S. KARLSEN
  Styremedlem
  Ane
  ANE NORDAHL CARLSEN
  Styremedlem
  Roar Eidissen
  ROAR EIDISSEN
  Styremedlem
  KRS
  KRISTEN RIKTER-SVENDSEN
  Styremedlem
 • Om Miliarium Bolig

  Eiere
1 av 5
Vårt prosjektunivers 2022
6
Regioner
50
Prosjekter totalt
5044
Boliger i tomtebank
187
Solgte boliger
159
Overleverte boliger

Med kunden i fokus

Miliarium Premium
Å være kundeorienterte er sterkt forankret i vårt selskaps-DNA. Vi har utviklet vårt eget Miliarium Premium-konsept som vi integrerer i og skreddersyr til utvalgte prosjekter.
Les mer

Salg og marked

Store svingninger

2022 startet med rekordsterk boligprisvekst i alle de store byene i landet. I suksessprosjektet vårt Fløylia i Tromsø lanserte vi to nye salgstrinn og oppnådde godt salg der fram mot sommeren. Tilsvarende opplevde vi i flere indirekte eide prosjekter andre steder i landet. Utover året ble nyboligmarkedet preget av stor usikkerhet, og vi merket en betydelig brems i boligsalget i vårt prosjektunivers.
Les mer
Eileen Vammervold Dreyer 2015 small
 • Prosjekt Munkerudgrenda

  Bærekraft

 • Munkerudgrenda bilde 2
  BÆREKRAFT

  Strategi

  Miliarium Bolig har som stedsutviklere en klar ambisjon om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har bærekraft, livskvalitet og miljø i fokus i alle våre prosjekter. Vi bygger miljøvennlige og fleksible bygg som er tilpasset de lokale omgivelsene. Vår bærekraftsstrategi ble implementert i 2022.
 • Vannlinje Bjerkaker
  BÆREKRAFT

  Resultater

  I 2022 har Miliarium Bolig gjennomført flere konkrete tiltak i prosjekter under utvikling, med bakgrunn i vår bærekraftstrategi. Vi har gjort BREEAM pre-analyser, økt bevisstheten rundt materialbruk, prioritert ombruk og gjenbruk, kartlagt muligheter for forbedring av biologisk mangfold og satt bærekraft på agendaen med samarbeidspartnere.
1 av 3

Utvikling

Spennende tider

2022 hadde vi mye variert aktivitet i forbindelse med prosjektutviklingen i vårt investeringsunivers. Vi er involverte i prosjekter i ulike faser og av veldig ulike typer i mange geografier; Områderegulering, detaljregulering, prosjektering og utbygging av både små, mellomstore og store prosjekter, fordelt på småhus og leiligheter i øst, vest og nord.
Les mer
Haanes Martin

Prosjekter

Vårt prosjektunivers
Ved utgangen av 2022 var Miliarium Bolig investert direkte og indirekte i en prosjektportefølje med et totalt urealisert potensial på 5044 boliger.
Kart norge
X
BODØ
564
boliger

5 Prosjekter

X
TRONDHEIM
32
boliger

1 Prosjekt (bygging)

X
ØSTLANDET
2 956
boliger

39 Prosjekter

X
LOFOTEN
250
boliger

1 Prosjekt (ferdig regulert)

X
TROMSØ
722
boliger

1 Prosjekt

X
BERGEN
520
boliger

3 Prosjekter (regulering)

X
HELE NORGE
5 044
boliger

50 Prosjekter

 • Bla videre for å se

  Utvalgte prosjekter fra 2022
  Dr Holmsvei15 Eksteriør Drone v7 3destate no
 • Holmenkollen, Oslo

  Dr. Holms vei 15
  Et prosjekt med ni tomannsboliger, der alle 18 enhetene får privat takterrasse med en luftig utsikt. Prosjektet mottok rammetillatelse i 2022, og forventet salgs- og byggestart er i 2023.
  Prosjektets hjemmeside
  Dr Holmsvei15 Eksteriør Vinkel 03 v3 3destate no
 • Tromsø

  Fløylia
  Et prosjekt med variert bebyggelse med eneboliger, rekkehus og leiligheter. De første boligene ble overlevert i 2022, og det er regulert for ca. 750 boliger. Prosjektet er i bygging og salg.
  Prosjektets hjemmeside
  DJI 0260
 • Drammen, Østlandet

  Konnerud
  Kjøp av prosjektet i Konnerud sentrum, der det skal utvikles rundt 115 leiligheter. Eiendommen er ferdig regulert, og salgs- og byggestart er forventet i 2024.
  Konnerud
 • Oslo

  Husebyplatået
  Prosjekt i reguleringsfase. Eiendommen ligger rett ved Montebello T-banestasjon og er utpekt som et prioritert utviklingsområde i Oslo. Her er det planlagt 550 nye boliger og nye tilbud som dagligvarebutikk, kafé, treningssenter, m.m. Offentlig ettersyn ble gjennomført sommeren 2022.
  Prosjektets hjemmeside
  Torg2
 • Bergen

  Kristianborg
  Prosjekt i reguleringsfase med sentral beliggenhet ved det nye bybanestoppet Kristianborg ved Fjøsangerveien, og ny gang- og sykkeltunell til Fyllingsdalen. Det planlegges for 150-175 boliger og noe næring. I 2022 er prosjektet bearbeidet i dialog med PBE, i forberedelse til innsending til førstegangsbehandling i Q2 2023.
  4 Gårdsrom
 • Oslo

  Montebello Terrasse
  Boligprosjekt i reguleringsfase ved Montebello T-banestasjon i Oslo. Her planlegges det sør-vest vendte leiligheter med gode solforhold og fantastisk utsikt. Begrenset høring ble gjennomført i 2022.
  CODE MONTEBELLO jl V01 FINAL eksteriør kopi
 • Ytre Enebakk, Østlandet

  Månetoppen
  I 2022 solgte vi prosjektet Månetoppen. Prosjektet er ferdig regulert og det planlegges oppføring av flere hundre boliger, både småhus og leilighetsbebyggelse.
  Ytre Enebakk Drone 2021 juni 0902 2
1 av 8
Til starten av årsrapporten
Miliarium Bolig © 2023