Storsuksess med standup på Storaneset

Fredag 28.april ble det for første gang arrangert standup-kveld på Storaneset i Arna (Bergen), nærmere bestemt i en crossfit-sal blant områdets næringslokaler. Kveldens 320 billetter ble utsolgt i god tid før selve dagen, og salen ble dermed fylt opp av gjester som hadde gledet seg til en latterfull kveld.

Miliarium er en av bidragsyterne til foreningen Vi i Arna, som stod bak arrangementet. Foreningen jobber med å samle lokale initiativer på tvers av aktører med formål å tilrettelegge for nye og eksisterende tilbud innenfor kultur, idrett og andre aktiviteter. Dette er et arbeid Miliarium ser på som god stedsutvikling og noe som setter bydelen Arna tydeligere på kartet som et attraktivt sted å bo. Ved å utnytte eiendommene på Storaneset til slike arrangementer gjør vi også dette området av Arna bedre kjent for befolkningen i og utenfor bydelen.

Flesteparten av gjestene var fra lokalmiljøet, både Indre og Ytre Arna. Det var også flere som hadde tatt turen fra nærliggende steder og noen fra Bergen by. Ellers var spredningen god og variert i alder og kjønn. Arrangementet var forbeholdt voksne pga. alkoholservering, men neste år er det planlagt for å tilby lignende arrangement også for barn og ungdom.

Storaneset er et transformasjonsområde i Arna som i dag består av en større næringseiendom, og er et samarbeidsprosjekt mellom Miliarium og Hølleland Holding. Les mer om prosjektet i lenken under.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no