Foreslår kultur- og aktivitetshus på Storaneset

På bildet: Eiendomsinvestor Frode Hølleland og prosjektleder i Miliarium, David Faukner Bendiksen.
I forbindelse med pågående områderegulering av Storaneset foreslår vi å bevare et av de eksisterende industribyggene på området for å bygge det om til et kultur- og aktivitetshus for Arna bydel i Bergen kommune.

Behovet for et slikt felleshus har lokalmiljøet selv ytret, så spørsmålet blir hvor og hvordan det skal komme på plass. Ved å benytte det aktuelle bygget som allerede står på Storaneset sparer man både miljøet, tid og ressurser. Alternativet blir naturlig nok å bygge et helt nytt bygg, enten på Storaneset eller en annen plass. 

Det aktuelle bygget på Storaneset 12 har en solid og stor konstruksjon, som gir muligheter til å huse alt fra bibliotek, kulturskolen, kafe, idrett, teater- og konsertsal, mm. Å bygge tilsvarende i nybygg vet man av erfaringer fra andre steder at krever svært mye og tar lang tid.

Storaneset aktivitetshus 768x510 kopi

Områdeutviklingen for det som i dag er et industriområde på Storaneset i Arna er planlagt å skje gradvis over flere år. På sikt vil det komme opp til 1500 nye boliger, og et variert tilbud av næring og kultur for lokalbefolkningen. Nå handler arbeidet med utviklingen av Storaneset først og fremst om å gjøre de fantastiske kvalitetene i bydelen bedre kjent, samt å få frem en områderegulering sammen med Bergen kommune. Sammen med lokale initiativtakere er Miliarium godt i gang med å gjøre Indre Arna til et enda mer aktivt og attraktivt sted for de som bor i nærområdet i dag, og for de som bor i andre bydeler i Bergen.

Bergens Tidende har skrevet en artikkel om områdeplanene og forslaget om aktivitetshus på Storaneset, les hele saken i lenken under.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no